Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 8 września br. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Każdy uczeń mógł zagłosować na jednego z trzech kandydatów, a oddany głos wrzucał do urny wyborczej.  Najwięcej głosów otrzymał Adam Płotka z klasy VI i to on został Przewodniczącym Rady SU. Drugie miejsce zajęła Jagoda Stępniewska z klasy V i  została Zastępcą Przewodniczącego, natomiast Sekretarzem została Nikola Matuszczak z klasy V.

Wszystkie pomysły na funkcjonowanie naszej szkoły uczniowie mogą zgłaszać Radzie Samorządu Uczniowskiego, która z kolei przekazuje je opiekunom SU, a więc Pani Magdalenie Andrzejak, Pani Agnieszce Pawlak oraz Pani Marcie Szczepaniak.

Przypominamy również, że uczniowie mogą swoje propozycje zmian w szkole przekazywać opiekunom SU poprzez Skrzynkę Pytań i Pomysłów Uczniowskich, umieszczoną na dolnym korytarzu.

Zachęcamy do aktywnych działań na rzecz poprawy jakości funkcjonowania szkoły, tak by stawała się ona coraz lepszym miejscem pracy, nauki oraz zabawy!

Post Author: Joanna Marucha