Tradycyjny sad

TRADYCYJNY SAD to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. 

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.

Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem! To również szansa na przeżycie wspaniałej przygody, jaką jest obcowanie z przyrodą i stworzenie własnego mini sadu.

Projekt Tradycyjny Sad w naszej szkole realizuje zespół uczniów: Anna Woźniak, Zofia Nowacka, Jagoda Ochocka, Natalia Krysiak, Marianna Nowak, Oskar Jędrzejewski, Wiktor Szkarudzina, Jeremiasz Przybył, Kacper Śmiłowski, Jakub Falas. Nazwa zespołu – Szatanki. Opiekunem projektu jest pani Małgorzata Zdobych.

Realizując projekt założymy przy szkole mini sad, w którym zostaną posadzone stare odmiany gruszek: 2 Faworytki i 3 Bonkrety Williamsa oraz wiele innych roślin np. porzeczki, mięta.

Poszukujemy także starych drzew (sprzed 1960 roku) tradycyjnych odmian gruszy w celu uzupełniania mapy pomologicznej.

Post Author: Iwo Młotek