Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły – sukces naszego przedszkola

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w listopadzie 2012 r. II edycję konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” skierowanego do szkół i przedszkoli oraz Rad Rodziców.

Celem konkursu było upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki.

Publiczne Przedszkole nr 22, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu, wzięło udział w kategorii – „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”, promując działania nauczycieli aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i bez stresu. W tych działaniach wspierała nas Rada Rodziców. Sąsiedztwo szkoły i przedszkola, zlokalizowanych w jednym budynku, umożliwia przedszkolakom poznanie otoczenia szkoły i nauczycieli. Dzieci znają swoją „nową panią”, pomieszczenia szkolne, co wpływa bardzo pozytywnie na psychikę przyszłych uczniów. Jako przedszkole podejmujemy w tym zakresie wiele działań, opracowany została program współpracy między przedszkolem, a szkołą.

28 lutego 2013 r. Kapituła Konkursu powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, panią Elżbietę Walkowiak oceniła nadesłane na etap wojewódzki prace i wyłoniła finalistów.

7 marca 2013 r. podczas Wojewódzkiej Gali Konkursu w Poznaniu, nasze przedszkole, zajęło II miejsce i otrzymało tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. Finalistom dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali: Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak oraz Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek.

Jako laureaci, 11 kwietnia, będziemy reprezentować Kalisz i Wielkopolskę na Ogólnopolskiej Gali w Warszawie.

Post Author: Joanna Marucha