STYPENDIUM JANA PAWŁA II

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu informuje, że uczniowie pragnący ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019 mogą składać wnioski w sekretariacie szkoły do 20.06.2018r.

 

Warunki otrzymania stypendium:

– Stypendium może otrzymać:

• uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej

       – Średnia ocen za II semestr roku szkolnego 2017/2018 – minimum 5,2

• uczeń klasy VII szkoły podstawowej

       – Średnia ocen za II semestr roku szkolnego 2017/2018 – minimum 4,8

– Próg dochodowy

• dochód do 1.000, 00 zł netto na członka rodziny

– Osiągnięcia, wyjątkowe uzdolnienia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami

– Wzorowa postawa społeczna, patriotyczna potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły

 

 

Post Author: Joanna Marucha