Stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu informuje, że uczniowie pragnący ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2012/2013 mogą składać wnioski u wychowawcy klasy.

Wychowawca przekazuje uzupełnione wnioski do sekretariatu szkoły do dnia 11.01.2013r.

Warunki otrzymania stypendium:

– Stypendium może otrzymać:

• uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej

– Średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2012/2013:

• szkoła podstawowa – minimum 5,0

– Próg dochodowy

• dochód do 1.000, 00 zł netto na członka rodziny

– Osiągnięcia, wyjątkowe uzdolnienia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami

– Wzorowa postawa społeczna, patriotyczna potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły

 

 

Post Author: Joanna Marucha