Sprzątanie świata z przedszkolakami!

20.09.2013r.  dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielkami, wzięły  udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”.

Po otrzymaniu rękawic ochronnych, przedszkolaki dzielnie zbierały śmieci z placu zabaw oraz boiska szkolnego. Zebrane odpadki, segregowały w odpowiednie worki.

Post Author: Joanna Marucha