SPOTKANIA ADAPTACYJNE

GameRozpoczęcie nauki w szkole, jest dla każdego dziecka nie tylko czymś ciekawym, ale przede wszystkim czymś nowym. Dziecko wkracza w nowy etap swojego życia –jakim jest szkoła. Wiąże się to czasami z dużym stresem.

Aby stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do szybkiej adaptacji w nowym środowisku co roku w naszym przedszkolu odbywają się tzw. adaptacyjne spotkania ze Szkołą Podstawową nr 21. Dotyczą one tylko dzieci z grupy starszej.
Aby poznać pomieszczenia szkolne, a przede wszystkim klasy, szatnię, hol- w kwietniu zwiedziliśmy szkołę.
Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą Pani Dyrektor, którą odwiedziliśmy w jej gabinecie.
Poznały również szkolną bibliotekę, a Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z zasadami tam panującymi.
Budowanie przyjaznych skojarzeń ze szkołą, to także udział w lekcji. Przedszkolaki w dniu 16.06.2015 r. miały możliwość uczestnictwa w lekcji klasy I. Lekcja ta dostarczyła dzieciom wiele emocji.
Natomiast 24 czerwca odbył się konkurs plastyczny z kl. I na temat Moje bezpieczne wakacje. Dzieci z radością uczestniczyły w tym konkursie, a wykonane prace były ciekawe. Spośród wszystkich prac nagrody otrzymali:
Nikodem Habuda – klasa I
Zofia Chelińska – klasa I
Zofia Nowacka – klasa I
Julia Piekarska – przedszkole
Lena Chlebowska – przedszkole
Oliwier Żeśko – przedszkole
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek.
Miarą osiągnięcia sukcesu realizowanego programu jest uzyskanie obrazu ucznia klasy pierwszej, który: – z radością przekroczy próg szkoły – będzie aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy – znajdzie miejsce w społeczności klasowej – będzie podejmował zadania i odnosił sukcesy szkolne, opierając się na doświadczeniach i wiedzy wyniesionej z przedszkola oraz swoich możliwościach.

Post Author: Joanna Marucha