Spotkania adaptacyjne

W celu zapewnienia dzieciom lepszego startu w naszym przedszkolu, już w sierpniu odbyły się spotkania adaptacyjne, dla dzieci i ich rodziców.

Celem spotkań, jest ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola i skrócenia czasu adaptacji. Uczestnictwo w tego rodzaju spotkaniach, rozwija u dzieci poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele poznają dzieci, ich przyzwyczajenia, ale także oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

Program adaptacyjny obejmuje zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe, a także plastyczne.

Podczas pierwszego spotkania, pt. „ Poznajemy się”, które odbyło się w sali dzieci młodszych, realizowane były gry i zabawy integracyjne: „ Gadająca piłka”, podczas tej zabawy, wszyscy uczestnicy poznali swoje imiona, „ Magiczna kostka”, tym razem dzieci, wspólnie z rodzicami, przeliczały ilość wyrzuconych oczek i dzielnie wykonywały zadania gimnastyczne. To spotkanie nie obyłoby się bez zabaw tanecznych: „ Kaczuszki”, „ Jedzie pociąg” czy „ Dwóm tańczyć się zachciało”.

Dzieci wspólnie z rodzicami ilustrowały ruchami ciała treść opowiadania.

Drugie spotkanie pt.: „Gimnastyka dla Smyka”, odbyło się w salce gimnastycznej. Dzieci wraz z rodzicami, wzięły udział w różnych zabawach ruchowych, zaczęliśmy od rozgrzewki do piosenki „ Głowa, ramiona, kolana, pięty”, następnie „ Figurki”, gdzie na przerwę w muzyce, wszyscy „ zastygali” w bezruchu, co nie było łatwe. Podczas zabawy w „Zoo”, dzieci wraz z rodzicami, naśladowały ruchami ciała poszczególne zwierzęta.

Był także „Taniec z mamą” w rytm poleczki, mini tor przeszkód i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Trzecie i ostatnie spotkanie „ Poznajemy plac zabaw” miało miejsce w ogródku przedszkolnym, podczas którego, dzieci miały frajdę korzystania z trampoliny i piaskownicy. Podczas całego pobytu na świeżym powietrzu, towarzyszyła nam muzyka o tematyce dziecięcej, odbyły się również zabawy z chusta animacyjną.

Harmonogram spotkań „Programu adaptacyjnego”

1. 27.08.13  „Poznajemy się”

2. 29.08.13  „Gimnastyka dla smyka”

3. 05.09.13  „Poznajemy plac zabaw”

4. 12.09.13 „Jaki jestem, jaka jestem – zabawy plastyczne”

5. 19.09.13 „Rytmika – zabawy z muzyką”

 

 

 

Post Author: Joanna Marucha