SKO W SZKOLE

Szanowni Państwo!

W naszej szkole rusza Szkolna Kasa Oszczędności we współpracy z Bankiem PKO BP.

Uczniowie raz w tygodniu mogą wpłacać dowolną kwotę do opiekuna, a wpłacona kwota odnotowana będzie w książeczce oszczędnościowej dziecka i na rachunku bankowym. Zebrane pieniążki nauczyciel wpłaci do Banku na konto dziecka. Rodzice i uczniowie będą mieć możliwość śledzenia oszczędności poprzez stronę internetową banku. Oszczędności dziecka będą wypłacane na koniec roku szkolnego za zgodą rodziców.

Opiekunami SKO w szkole są p. Niewiadomska i p. Lewandowska.

Wypełnione OŚWIADCZENIE (ostatnia strona z ulotki), proszę dostarczyć do wychowawcy do dnia 25.03.2013r.

Wszelkie pytania można kierować do Dyrektora Szkoły lub opiekunów SKO.

 

Post Author: Joanna Marucha