PRZEDSZKOLE W RUCHU „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

Nasze Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „ Ćwiczyć każdy może” , organizowanej w ramach  Roku Szkoły w Ruchu.

W ramach akcji zostały zrealizowane następujące obszary: 1; 3;4;6;7 i 8

OBSZAR I- RUCH W PRZEDSZKOLU

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR1 W GR.  4,5,6 L

PRZYBORY:

Lina lub gruby sznurek, tunel, chusta animacyjna, muzyka do ćwiczeń ( do marszu, biegu, szybka, wolna)

CELE:

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-wywołanie radosnego nastroju

– reagowanie na umówione sygnały słowne i dźwiękowe

PRZEBIEG:

CZ I- zabawy z liną

1. MARSZ PRZEDSZKOLAKÓW

Dzieci idą w rytm muzyki trzymając linę. Osoba prowadząca kieruje powstały „pociąg” w różne strony, zmienia kierunki prowadzi w koło, tworzy ślimaki itp.

2. SPACER PO LINIE

Dzieci podzielone na dwie drużyny. Uczestnicy pokonują sznurkową drogę (każda drużyna oddzielnie) starając się nie stracić równowagi. W przypadku, gdy uczestnik nie nadepnie na linę musi rozpocząć spacer od początku. Wygrywa drużyna, w której uczestnicy w krótkim czasie wykonają zadanie poprawnie.

3. SKOKI

Prowadzący tworzy koło z liny na umówiony sygnał dzieci wskakują i wyskakują z koła wg polecenia prowadzącego : przodem, tyłem, bokiem, obunóż na jednej nodze.

CZ.II

1.TANIEC POD LINĄ

Prowadzący (2 os.) trzymają linę na wysokości ramion. Dzieci przechodzą pod liną w rytm muzyki – tańczą. Po każdym przejściu lina opuszczana jest coraz niżej.

2. PRZECIĄGANIE LINY

Dzieci podzielone na dwa zespoły, stoją po obu końcach liny. Na sygnał prowadzącego każda z drużyn próbuje przeciągnąć linę na swoją stronę.

3. TUNEL

Dzieci ustawione w rzędzie kolejno przechodzą przez tunel. Za każdym razem prowadzący zmienia sposób przechodzenia : na czworakach, czołgając się, tyłem.

4.ZŁAPANI W SIEĆ

Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły, jeden tworzy koło ( sieć) drugi to ( ryby) które wchodzą do środka sieci. Na umówiony sygnał dzieci tworzące sieć blokują im wyjście opuszczając i podnosząc na zmianę ręce. Gdy ryby wydostaną się z sieci następuje zmiana ról.

CZ. III- zabawy z chustą animacyjną

1. BIEG WOKÓŁ CHUSTY

Uczestnicy trzymają chustę na wysokości pasa. Wyznaczone dziecko obiega dookoła chustę, wraca na swoje miejsce dotykając sąsiada, który wykonuje ćwiczenie jako następny. Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci obiegną chustę.

2.DESZCZOWA CHMURA

Kilkoro dzieci trzyma chustę „ Deszczową chmurę” pozostałe dzieci stoją po przeciwnej stronie w miejscu oznaczonym przez prowadzącego. Na umówiony sygnał dzieci biegną zamieniając się miejscami. Dzieci z chustą próbują nakryć „ Deszczową chmurą „ kolegów, którzy nie zdążyli przebiec. Osoby nakryte chustą dołączają do „ Deszczowej chmury”.

3.KOLORY

Dzieci chodzą boso po chuście w rytm marszowej muzyki. Na przerwę w muzyce ( stop) prowadzący wymienia kolor np. niebieski, dzieci zatrzymują się ustawiając na wyznaczonym kolorze chusty.

4. KWIAT LOTOSU

Dzieci trzymają chustę. Jedno wyznaczone dziecko siada w środku, uczestnicy zawijają kolegę siedzącego w środku. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy zmieniając dzieci wchodzące do środka.

CELE:

– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– Nabywanie umiejętności posługiwania się gazetą

– Współdziałanie z partnerem, integracja grupy

– Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni

– Rozwijanie koordynacji- płynności ruchów

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Gazety po jednej dla każdego dziecka, płyta z muzyką do zabaw (Lawrence z Arabii, Trzy dźwięki, Szeherezada, Ludowa muzyka czeska)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. PODRÓŻ CZARODZIEJSKIM DYWANEM

Zabawa z użyciem gazet. Prowadzący oznajmia dzieciom, że dziś wybiorą się w podróż do królestwa gazet- latającym dywanem. Rozdanie dzieciom gazet, dzieci siadają na gazetach- dywanach i przemieszczają do Królestwa Gazet słuchając motywu muzycznego- Lawrence z Arabii.

2. SZUKANIE DOMKÓW

Zabawa z pauzą przy muzyce. Dzieci chodzą po sali przy muzyce Trzy dźwięki, zwiedzają Królestwo Gazet i szukają dla siebie domków, stają na gazecie w czasie pauzy.

3.ŚNIADANIE

Zabawa w parach. Dzieci trzymają za rogi gazety- tace. Jedno z dzieci prowadzi tyłem kolegę, który idzie z zamkniętymi oczami do przodu ( zmiana ról ).

4.CZYTANIE GAZETY

Dzieci ujmując gazetę obiema rękami „czytają” je, wędrują po sali lub tworzą wymyśloną przez siebie pozycję ( stoją, leżą, siedzą, klęczą, mogą zmieniać natężenie głosu).

5.TANIEC W PARACH

Dzieci tańczą w parach przy muzyce trzymając gazetę czołami, brzuchami, plecami, dłońmi, ramionami, kolanami itp.

6.IDZIEMY NA SPACER

Dzieci zakładają na głowy gazety-kapelusze i spacerują przy muzyce.

Na hasło:

 • wieje wiatr – dzieci unoszą gazety w górę i poruszają nimi (w czasie przerwy w muzyce)
 • spacer przy muzyce – dzieci spacerują
 • pada deszcz – dzieci uderzają paluszkami o zwisającą  swobodnie gazetę
 • burza z piorunami – dzieci mocno uderzają palcami o gazetę i przedzierają ją kilkakrotnie

7.PRZESKOCZ KAŁUŻĘ

Dzieci rozkładają gazety na podłodze w dowolnym miejscu. Biegają, przeskakują przez gazety-kałuże w rytm ludowej muzyki czeskiej.

8. TANIEC MOTYLI

Dzieci składają gazety, tak by utworzyły skrzydła motyla. Motyle poruszają się w rytm muzyki. Fruwają wysoko, przysiadają na kwiatach, tańczą ze sobą. Gdy zachodzi słońce, zasypiają na swoich kwiatach.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR 2 W GRUPIE DZIECI 3,4-LETNICH

CELE:

– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– Nabywanie umiejętności posługiwania się gazetą

– Współdziałanie z partnerem, integracja grupy

– Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni

– Rozwijanie koordynacji- płynności ruchów

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Gazety po jednej dla każdego dziecka, płyta z muzyką do zabaw (Lawrence z Arabii, Trzy dźwięki, Szeherezada, Ludowa muzyka czeska)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. PODRÓŻ CZARODZIEJSKIM DYWANEM

Zabawa z użyciem gazet. Prowadzący oznajmia dzieciom, że dziś wybiorą się w podróż do królestwa gazet- latającym dywanem. Rozdanie dzieciom gazet, dzieci siadają na gazetach- dywanach i przemieszczają do Królestwa Gazet słuchając motywu muzycznego- Lawrence z Arabii.

2. SZUKANIE DOMKÓW

Zabawa z pauzą przy muzyce. Dzieci chodzą po sali przy muzyce Trzy dźwięki, zwiedzają Królestwo Gazet i szukają dla siebie domków, stają na gazecie w czasie pauzy.

3.ŚNIADANIE

Zabawa w parach. Dzieci trzymają za rogi gazety- tace. Jedno z dzieci prowadzi tyłem kolegę, który idzie z zamkniętymi oczami do przodu ( zmiana ról ).

4.CZYTANIE GAZETY

Dzieci ujmując gazetę obiema rękami „czytają” je, wędrują po sali lub tworzą wymyśloną przez siebie pozycję ( stoją, leżą, siedzą, klęczą, mogą zmieniać natężenie głosu).

5.TANIEC W PARACH

Dzieci tańczą w parach przy muzyce trzymając gazetę czołami, brzuchami, plecami, dłońmi, ramionami, kolanami itp.

6.IDZIEMY NA SPACER

Dzieci zakładają na głowy gazety-kapelusze i spacerują przy muzyce.

Na hasło:

 • wieje wiatr – dzieci unoszą gazety w górę i poruszają nimi (w czasie przerwy w muzyce)
 • spacer przy muzyce – dzieci spacerują
 • pada deszcz – dzieci uderzają paluszkami o zwisającą  swobodnie gazetę
 • burza z piorunami – dzieci mocno uderzają palcami o gazetę i przedzierają ją kilkakrotnie

7.PRZESKOCZ KAŁUŻĘ

Dzieci rozkładają gazety na podłodze w dowolnym miejscu. Biegają, przeskakują przez gazety-kałuże w rytm ludowej muzyki czeskiej.

8. TANIEC MOTYLI

Dzieci składają gazety, tak by utworzyły skrzydła motyla. Motyle poruszają się w rytm muzyki. Fruwają wysoko, przysiadają na kwiatach, tańczą ze sobą. Gdy zachodzi słońce, zasypiają na swoich kwiatach.

OBSZAR 3- EDUKACJA ZDROWOTNA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ NR1 w gr 5,6l

„ RUCH  TO ZDROWIE”

Cel ogólny: rola aktywności ruchowej w życiu człowieka

Cele szczegółowe:

Uczeń:

– poda przykłady aktywności ruchowej;

– pozna rodzaje aktywności fizycznej ludzi, efektów uprawiania sportu, prowadzenia prawidłowej diety;

– wysłucha czytanego tekstu;

– wykona ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z tekstem;

– wykona pracę plastyczną.

Formy: zbiorowa, indywidualna

Metody: słowna, czynna, oglądowa

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, tekst wiersza pt. „Odpoczynek”, „Poranna gimnastyka”, obrazki do kolorowania, kartki formatu A4.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie. Zabawa ruchowa „Witają się…” (rączki, nóżki, nosy, itd.).
 2. Rozmowa na temat roli aktywności ruchowej w życiu człowieka. Burza mózgów – Co to jest aktywność ruchowa? Co to znaczy: ruch to zdrowie?
 3. Pokaz multimedialny na temat rodzajów aktywności fizycznej ludzi, efektów uprawiania sportu, prowadzenia prawidłowej diety.
 4. Odczytanie wiersza na temat aktywności biernej i czynnej. Rozmowa na temat tekstu. Załącznik nr 1.
 5. Ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z treścią wiersza.

Załącznik nr 2.

 1. Wykonywanie ćwiczeń zgodnie z zabawą ruchową „Głowa, ramiona, kolana, pięty”
 2. Zabawa „Rób to co ja” – pokazywanie i naśladowanie ćwiczeń gimnastycznych.
 3. Wypowiedzi dzieci na temat ich samopoczucia przed ćwiczeniami i po ćwiczeniach.

Załącznik nr 1.

„ Odpoczynek  aktywny i bierny”

autor: Dorota Rozwens

 

 

 

 

Tata wrócił dzisiaj z pracy okropnie zmęczony.
On pracuje bardzo ciężko, bo buduje domy.
Nie chciał ze mną iść do parku ani pograć w piłkę,
wolał czytać jakąś książkę i podrzemać chwilkę.

Ja siedziałem godzin kilka dzisiaj w szkolnej ławce.
Marzył mi się park i rower, z kolegami harce.
Mama miała dziś dzień wolny – nie poszła do pracy.
Bardzo chętnie się zgodziła iść ze mną na spacer.

W drodze tak mi tłumaczyła: „Tata nie jest winny,
nie dla niego po wysiłku wypoczynek czynny.
Tatuś dziś odpocznie biernie. Czy wiesz, co to znaczy?
Każdy człowiek może przecież wypocząć inaczej.

 

 

 

 

Ten kto w pracy, w szkole siedzi i rusza się mało,
to na rower lub na spacer powinien iść śmiało.
Gdy pobiega, w piłkę zagra, będzie silny, zdrowy,
ma po takim wypoczynku organizm jak nowy.

Kto się cały dzień nadźwiga i nachodzi dużo,
temu drzemka, książka, relaks znacznie lepiej służą.
Żeby zdrowo i szczęśliwie spędzać wolny czas,
niech wybierze odpoczynek mądrze każdy z nas.”

„PORANNA GIMNASTYKA”

Załącznik nr 2.

autor: Monika Pyżanowska

 

 

 

 

Złap za głowę, potem pięty,
zostań tak przez chwilę zgięty.

Teraz ręce wznieś do nieba –
dobrze się przeciągnąć trzeba.

Dalej kucnij oraz powstań,
jest to czynność bardzo prosta.

Znowu kucnij, skocz do góry,
jakbyś chciał się złapać chmury.

Teraz schyl się do podłogi
i obejrzyj swoje nogi.

W końcu chwyć się za kolana
– gimnastyka wykonana!

Jak masz chęci oraz czas,
powtórz wszystko jeszcze raz!

PREZENTACJA DO SCENARIUSZA NR 1

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH Nr 2

Grupa wiekowa: Dzieci  3-4 letnie

Temat zajęcia: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Cel główny: rozwijanie świadomości dotyczącej znaczenia ruchu w życiu człowieka,

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • ilustruje ruchami ciała treść słyszanego tekstu
 • wymienia niektóre rodzaje aktywności ruchowej
 • wymieni czynniki sprzyjające zdrowiu: prawidłowe odżywianie, ruch
 • wykonuje zadania ruchowe
 • porusza się w rytm muzyki
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • koloruje według własnego pomysłu

Formy: indywidualna, zbiorowa

Metody: słowna: rozmowa kierowana, objaśnienie

czynna: zadań stawianych do wykonania.

Środki dydaktyczne: sylweta Siłacza, sześcienna kostka, tablica i makieta Piramida Żywienia, kredki, kolorowanki przedstawiające różnego rodzaju aktywności ruchowe, magnetofon, płyty CD.

Przebieg:

 1. Powitanie. Nauczyciel przedstawia sylwetkę bohatera dzisiejszych zajęć: Siłacza, który zdrowo się odżywia , jego posiłki składają się głównie : z warzyw, mięsa, owoców, pije też dużo wody! Siłacz ma dużo energii, zawsze jest uśmiechnięty i  uwielbia ćwiczenia, często wspólnie z innymi przyjaciółmi gra w piłkę nożną, biega, skacze na trampolinie, lubi też zabawę w chowanego i wiele innych ćwiczeń, dzięki którym jest silny i zdrowy!
 2. „Burza mózgów”- jak myślicie skąd się wzięła nazwa tego bohatera i co oznacza wyraz siłacz? Skąd siłacz czerpię siłę i energię? Czy chcielibyście być siłaczami? Co musicie zrobić, że być zdrowi i silni?                                                                Siłacz daje dzieciom dobrą radę, do której muszą się stosować! „ Kto chce być silny, zdrowy jak ryba, musi ćwiczyć, owoce jeść i warzywa!
 3. „Gimnastyka z siłaczem”, dzieci ilustrują ruchami ciała treść czytanego tekstu:  Pokaż proszę, gdzie masz oczy, gdzie masz uszy, gdzie twój nos? Gdzie masz rękę a gdzie nogę, gdzie się czasem jeży włos? Podnieś ręce, tupnij nogą, klaśnij mocno- nie bój się! Hop do góry, potem na dół- razem pobawimy się! Dalej przysiad i pajacyk- uśmiech na   buzi, niech każdy ma! Skacz wesoło i radośnie- bo to Ci zdrowia da!
 4.  Zabawa ruchowo- dydaktyczna: „ Ćwiczenia zdrowego przedszkolaka”, nauczyciel pokazuje sześcienną kostką do gry,  następnie rzuca kostką, dzieci głośno liczą ilość oczek i tyle samo wykonują: pajacyków, podskoków, przysiadów itp.
 5. Dzieci siadają na dywanie: Siłacz zadaje pytania na temat ulubionych ćwiczeń przedszkolaków:

– czy lubicie ćwiczenia? Jakie?

– dlaczego ważny jest ruch?

– jakie sporty możemy uprawiać o jakiej porze roku? Podawanie przykładów.

– na jakie zajęcia sportowe/ taneczne uczęszczacie?

– skąd czerpiemy energię do ćwiczeń? ( tablica z Piramidą Żywienia)

 1.  Zabawa ruchowa „ Figurki”, dzieci poruszają się w rytm muzyki, na przerwę  zatrzymują się w bezruchu – „ robiąc figurkę”, dla utrudnienia zadania, mogą to być: np.: figurki zwierząt.
 2. Praca plastyczna „ Mój ulubiony sport”, rysowanie kredkami.

OBSZAR  4 – KWALIFIKACJE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W ramach tego obszaru troje nauczycieli jest zgłoszonych do wzięcia udziału w szkoleniu na temat „Bajki i opowieści ruchowe”. Organizowane przez ODN w Kaliszu

Jedna z nauczycielek jest studentem Podyplomowych Studiów z zakresu logopedii. Jest to kierunek ściśle związany ze zdrowiem. Zdobytą wiedzę można wykorzystywać do pracy z dziećmi. SDMO- Kalisz

Ponadto wszystkie nauczycielki ukończyły kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na którym zdobyły wiedzę i umiejętności dotyczące pierwszej pomocy, jej udzielania oraz teorii z zakresu medycznego. Zorganizowany przez firmę AMRESQ.

OBSZAR 6 – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

28 lutego gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicieli Straży  Miejskiej.

Celem tej wizyty było zorganizowanie dla przedszkolaków Quizu wiedzy o bezpieczeństwie.

Atrakcją konkursu była postać Pana „ Cebulki”, który oceniał odpowiedzi dzieci. Za udział w quizie dzieci otrzymały nagrody w postaci światełek odblaskowych.

OBSZAR  7 – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

W naszym przedszkolu odbywają się ruchowe zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec oraz gimnastyka korekcyjna

RYTMIKA

Na tych zajęciach dzieci mają okazję rozwijać poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną, odkrywać ukryte talenty muzyczne, pasje.

TANIEC

Na zajęciach tanecznych dzieci mają możliwość płynnego poruszania się przy muzyce, współdziałania w grupie, współpracy z partnerem, rozwijania talentu tanecznego, poznawania różnych gatunków muzyki i tańca.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Na gimnastykę korekcyjną uczęszczają dzieci z wadami postawy. Celem tych zajęć jest korygowanie wad oraz utrwalanie prawidłowych nawyków. Zajęcia gimnastyczne odbywają się w formie zabawi ćwiczeń.

OBSZAR 8- AKTYWNOŚĆ W GRONIE RODZINY

 AKTYWNOŚĆ W GRONIE RODZINY:

SPOTKANIA ADAPTACYJNE

W miesiącu wrześniu odbyły się w naszym przedszkolu SPOTKANIA ADAPTACYJNE z rodzicami dziećmi przekraczającymi po raz pierwszy progi przedszkola. Plan adaptacyjny obejmował między innymi wiele zabaw muzyczno- ruchowych w salce gimnastycznej i na świeżym powietrzu.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia 9 października odbyło się w naszym przedszkolu ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Przedszkolaki wraz z rodzicami wzięli udział w przygotowanych w tym dniu zabawach i konkurencjach sportowych. Między innymi był to slalom z ziemniakiem, rzuty do celu, zabawy z liną oraz wspólne tańce disco i zabawy w kole. Dzieci miały również możliwość poćwiczyć na trampolinie. Uwieńczeniem imprezy było oczywiście pieczenie ziemniaków i kiełbasek przy ognisku.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

30  stycznia gościliśmy w naszym przedszkolu babcie i dziadków   z okazji Ich Święta. Na naszych gości czekały  między innymi niespodzianki  w postaci konkursów i zabaw ruchowych z wnukami.

Seniorzy musieli wykazać się umiejętnością zatańczenia poleczki, oraz walczyka z balonami. Oprócz tego babcie i dziadkowie bawili się wraz z wnukami w różne dziecięce zabawy w kole np.: mam chusteczkę, wąż itp.

Post Author: Joanna Marucha