Pamięci Pierwszej Kadrowej

6 sierpnia b.r. przypada 99 rocznica wymarszu I Kompanii Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów. Pamięć o tym wydarzeniu trwa w kaliszanach, którzy wydarzenie to uczcili w samo południe.

Uroczystość odbyła się przy obelisku wzniesionym osiem lat temu obok IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Przed pomnikiem tym złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu miasta i jego mieszkańców pamięć legionistów uczcili wiceprezydent Jacek Konopka i Andrzej Plichta – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza. Kwiaty składali też kombatanci, reprezentanci kaliskich stowarzyszeń i szkół oraz mieszkańcy naszego miasta. Nie zabrakło również naszego pocztu sztandarowego pod opieką p. Joanny Maruchy.

Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Miejskim, gdzie oddano cześć siedmiu pochowanym tam legionistom.

Post Author: Joanna Marucha