OMNIBUSIK DLA PIERWSZAKA

23 maja 2017 r. uczniowie z klasy I – Jakub Sowiński, Martyna Sipka oraz Lena Witek wzięli udział w konkursie pt: „Omnibusik dla Pierwszaka”. Konkurs zorganizowany został w Szkole Podstawowej nr 8. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy. Każda grupa pracowała w osobnej sali. Dzieci wykonywały wiele ciekawych zadań intelektualnych oraz sportowych. Uczniowie wykreślali z tabelki wyrazy związane ze zdrowiem, układali wyrazy z rozsypanki literowej, zdania z rozsypanek wyrazowych. Czytali ze zrozumieniem treść tekstu, zaznaczając zdania prawdziwe lub fałszywe. Rozwiązywali zadania tekstowe wymagające logicznego myślenia, porządkowali zdania w odpowiedniej kolejności oraz segregowali śmieci do właściwych pojemników. Zakończeniem konkursu były konkurencje sportowe z wykorzystaniem edubali. Po ogłoszeniu wyników otrzymali za udział w konkursie dyplomy i drobne upominki. Pierwszacy wyszli zadowoleni i radośni. Był ich to pierwszy konkurs międzyszkolny.

Post Author: Joanna Marucha