OBIADY SZKOLNE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE!!!

– Stawka za obiad dwudaniowy + kompot lub sok, deser, owoc od 1 września wynosi 7 zł

– Stołówka szkolna będzie czynna od 7 września

– Dzieci otrzymają 2 września od wychowawców karty zgłoszenia na obiady abonamentowe

– Wypełnione karty dzieci przynoszą do szkoły do 4 września

– Zebrane karty wychowawcy przekazują do sekretariatu

– Zgłoszenie na pojedyncze obiady nie ulega zmianie, czyli rano do 8:30 dziecko zgłasza obiad w sekretariacie

– Płatność za obiady abonamentowe również nie ulega zmianie, do 10-go każdego miesiąca 

– Odpisy za zgłoszoną danego dnia nieobecność na obiedzie, będą odliczone w  następnym miesiącu

– Rodzice spełniający kryterium dochodowe 792 zł/osobę, mogą wystąpić do MOPS w Kaliszu o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku dla dziecka 

Post Author: Joanna Marucha