Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA edycja 2021/2022 zakończony!
W obecnym roku szkolnym klasa IV brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym EMOCJA autorstwa Marzeny Dziadkowiec oraz Krystyny Grzegrzółki. Projekt realizowany był podczas zajęć z wychowawcą od września 2021r. do kwietnia 2022r. i obejmował 4 moduły:
– Kreatywność
– Wyobraźnia
– Moc Słów
– Empatia
Celem projektu było między innymi kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie
w dzieciach wiary we własne możliwości oraz wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Podczas realizacji projektu uczniowie podejmowali szereg interesujących działań dzięki którym założone cele zostały osiągnięte. Mamy nadzieję na kolejna tak fantastyczną przygodę w przyszłym roku szkolnym.
 

Post Author: Iwo Młotek