Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest w naszej szkole od kilku lat. W tym roku obchodziliśmy go 26 kwietnia. W tym dniu  na całym świecie jest prowadzonych szereg akcji, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W roku 2019, szczególną uwagę poświęciliśmy zagrożonym gatunkom roślin i zwierząt oraz ich siedliskom, ale także społecznościom ludzkim, których byt we współczesnym świecie jest zagrożony.

Na apelu podsumowującym Święto Ziemi, uczniowie prezentowali wykonane przez siebie zagrożone gatunki zwierząt, żyjących na terenie Polski. Każda klasa miała przydzielone zadanie, uczniowie przygotowali transparenty, krótką prezentację oraz hasła mówiące dlaczego należy chronić dany gatunek zwierząt. Celem tak uroczystych obchodów było uświadomienie dzieciom zagrożeń środowiska oraz głębsze zainteresowanie problemem.

Organizatorki obchodów p. Małgorzata Zdobych, p. Karolina Sztejkowska oraz p. Anna Jaroszkiewicz sprawiły, iż uczniowie zrozumieli jak ważny jest wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Wiadomo, że zdrowie i bezpieczne środowisko to przede wszystkim wzajemny szacunek ludzi do siebie i przyrody. Jeśli nie będziemy działać teraz, wyginięcie może być najtrwalszym dziedzictwem ludzkości.

Podczas apelu zostały wręczone uczniom nagrody za udział w licznych konkursach ekologicznych.

Post Author: Joanna Marucha