Lekcja otwarta z plastyki

Dnia 24  stycznia  2020  roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu odbyła się lekcja otwarta z plastyki, poświęcona technice malowania farbami temperowymi.  Zajęcia były przeprowadzone w  V klasie przez p. Annę Jaroszkiewicz w obecności zaproszonych rodziców, pana dyrektora, nauczycieli oraz uczniów z innych klas. Głównym celem zajęć było przedstawienie uczniom   nowej  techniki  malarskiej  jaką jest tempera. Zostali zapoznani z krótką historią malowania i wytwarzania farb oraz pozyskiwania pigmentów na przestrzeni wieków. Zadaniem uczniów było samodzielnie wykonać  temperę jajową taką jaką stosowali malarze średniowieczni. Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem pracowali, tworząc własne mieszaniny – tempery. Do zadania również przyłączyli się rodzice, nauczyciele oraz przybyli uczniowie.

Na zakończenie spotkania odbyła się ocena prac plastycznych wykonanych w technice temperowej.

Cieszę się, że udało się pobudzić aktywność uczniów i równocześnie dziękuję wszystkim uczestnikom lekcji (panu dyrektorowi, nauczycielom, rodzicom i uczniom) za współpracę i zainteresowanie.

Anna Jaroszkiewicz

Post Author: Joanna Marucha