„Królowa Śniegu”

19.12.2012r. w Naszym Przedszkolu odbyło się świąteczne spotkanie dla dzieci i rodziców, podczas którego wystawiono przedstawienie, oparte na motywach baśni Andersena „ Królowa Śniegu”.

W przedstawieniu udział wzięły zarówno przedszkolaki, dzieci ze szkoły, nauczyciele, rodzice oraz personel przedszkola. Wspólny występ był niezwykle cennym doświadczeniem, ponieważ dał szansę zintegrować całą społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz rodziców.

Zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście : Dyrektor kaliskiego Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego  p. Igor Michalski, znany wszystkim aktor , Naczelnik Wydziału Edukacji p. Mariusz Witczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza p. Grzegorz Sapiński, Przewodniczący Rady Osiedla Szczypiorno p. Edward Prus, Goście Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w osobach p. Major Joanna Kempa, wraz ze słuchaczami Szkolenia Zawodowego na stopień chorążego oraz rodzice.

Dzieci zaśpiewały piękną pastorałkę: „ Blisko kolęda”, która wprawiła wszystkich w świąteczny nastrój, następnie przedszkolaki zawołały Świętego Mikołaja, który rozdał im piękne upominki, ufundowane przez Radę Rodziców. W ramach akcji „ I Ty możesz zostać świetnym Mikołajem”, która zorganizowana została na terenie COSSW w Kaliszu, p. Major Kempa również przekazała dzieciom paczki ze wspaniałymi prezentami.

Pan Dyrektor Teatru był pod ogromnym wrażaniem talentu małych i dużych aktorów, pochwalił scenografię oraz piękne stroje.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za zaproszenie, złożył gratulacje wszystkich aktorom, przekazał także świąteczne życzenia od Prezydenta Miasta Kalisza oraz Rady Miejskiej.

Pani Dyrektor podziękowała przybyłym gościom oraz biorącym udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu, złożyła świąteczne życzenia, następnie zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji kaliskiego teatru za pomoc, życzliwość oraz wypożyczenie strojów.

 

Post Author: Joanna Marucha