Kosmiczne kodowanie

18.04.2018 klasa II uczestniczyła w oryginalnych zajęciach z zakresu kodowania, rozwiązywali gry i zabawy logiczne z zakresu kodowania na macie edukacyjnej Scottie Go! Kosmonauta uczy ich logicznego myślenia, wyobraźni i współpracy oraz rozwiązywania problematyki algorytmicznej.
 

Post Author: Joanna Marucha