Konkurs Pięknego Czytania Poezji Patriotycznej

P101508217 XI 2015r. kroger pharmacy hours w naszej szkole po raz piąty freeviagrasample-norx odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego kaiser pharmacy Czytania Poezji Patriotycznej dla uczniów klas II i III. Gośćmi byli reprezentanci następujących szkół: SP nr 2, SP nr 8, SP nr 16, SP nr 22 i SP nr 21. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom czytania. Komisja konkursowa w składzie: p. G. Stępniewska – dyr. SP 21, p. D. Jurek – wicedyrektor SP 22 oraz p. A. Hudzińska – przewodnicząca Towarzystwa Dyslektycznego dokonała oceny cialis 20 mg precio czytania. I miejsce – Szymon Niegowski pf pharmacy abbreviation SP 8 I miejsce – Julia Buis SP 22 II miejsce – Amelia Janiak SP 16 III miejsce viagra dosage – Konstancja Milewska SP 16 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

Post Author: Joanna Marucha