Konkurs literacko – historyczny

KONKURS  LITERACKO-HISTORYCZNY im. Legionów Józefa Piłsudskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza G. Sapińskiego.

 Celem konkursu jest:

  • inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,
  • poznanie i pogłębienie wiedzy o Legionach J. Piłsudskiego,
  • kształcenie umiejętności syntezy faktów historycznych,
  • kształtowanie postaw patriotycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów  w dwóch kategoriach wiekowych: klas V –VI i VII- VIII.

Szkołę może reprezentować 6 uczniów (3 z każdej grupy wiekowej).

Temat pracy dla uczniów klas VII –VIII (rozprawka): Józef Piłsudski – twórca Legionów w 1923 r. powiedział: „Honor służby jest jak sztandar żołnierza – z którym żołnierz rozstaje się wraz z jego życiem”. Spróbuj się zastanowić, czy i jak zmieniło się pojęcie honoru i patriotyzmu. Czy te wartości są nadal aktualne w życiu Polaków?

Temat pracy uczniów klas V – VI (list adresowany do przyjaciela/przyjaciółki mieszkającej poza granicami kraju):  Józef Piłsudski w oczach współczesnego Polaka.

Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu jedną pracę własną w nieprzekraczalnym terminie do 31.10. 2018 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Post Author: Joanna Marucha