Projekt patriotyczny Niepodległa 2018

8 listopada odbył się w naszej szkole happening patriotyczny Niepodległa 2018 z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przez kilka tygodni uczniowie uczestniczyli w wydarzeniach patriotycznych na terenie szkoły, były to między innymi dzień z literaturą patriotyczną, „Moja mała ojczyzna” dyktando patriotyczne. Uczniowie klasy 8 sprzątali i palili znicze na grobie 7 Legionistów na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Ciekawa była prezentacja multimedialna na temat mody i muzyki lat 20 i 30, którą uczniowie klas 4-8 mieli okazję obejrzeć na lekcjach muzyki. Pod kierunkiem wychowawców uczniowie tworzyli alfabet współczesnego patrioty. Zwieńczeniem działań był Happening patriotyczny podczas którego uczniowie przebrani w stroje lub elementy strojów z lat międzywojennych przenieśli nas w realia tamtych dni. Z wielkim zaangażowaniem i kreatywnością wykonywali plakaty pod tytułem 100-lat Niepodległości i redagowali życzenia dla Polski. Młodsze dzieci wykonywały życzenia w formie laurki i prace plastyczne: z jakim słowem kolorem rośliną i zwierzątkiem kojarzy ci się wolność? Wszystkie prace ozdabiają szkolne korytarze. Kulminacyjnym punktem happeningu było wspólne odśpiewanie hymnu szkoły i posadzenie dębu przed szkołą, który, decyzją społeczności szkolnej, otrzymał imię „Legionek”. Na koniec obyło się także podsumowanie dwóch konkursów: konkursu literacko-historycznego im Legionów Józefa Piłsudskiego oraz szkolnego konkursu historyczno-plastycznego na projekt znaczka pocztowego z okazji stulecia odzyskania niepodległości pod tytułem „Jestem z Polski”.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie literacko-historycznym:

  1. Patrycja Kleśta – kl. VIa, SP nr 10,op. Wioletta Janiszewska.
  2. Jan Jarczewski – kl. V, SP nr 23, op. Małgorzata Czarnek.
  3. Karol Kaźmierczak – kl. VIa, SP nr 10,op. Wioletta Janiszewska.

Wyróżnienia:

Hanna Sadowska – kl. VIa, Maja Winnicka – kl. VIa, Magdalena Niewiadomska – kl. VIb, SP nr 10, op. Wioletta Janiszewska.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Koordynatorem projektu była pani Grażyna Stępniewska i Samorząd Uczniowski. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie się w działania.

Więcej zdjęć zobacz tutaj.

Post Author: Joanna Marucha