Bezpieczne wakacje

W czwartek 26 czerwca odbyła się pogadanka połączona z prezentacją w ramach Ogólnopolskiej Akcji Bezpieczne Wakacje. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

W pogadance brali udział uczniowie naszej szkoły. Dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje nad wodą i w innych miejscach. Zapoznali się także, jakie niebezpieczeństwa czekają ich w miejscu zamieszkania. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w pogadance.
Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

Akcja trwa od 1 czerwca 2014 do 30 września 2014.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.bezpiecznewakacje.pl

Post Author: Joanna Marucha