Akcja – segregacja

21 września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 uczestniczyli w jubileuszowej 25 edycji akcji proekologicznej „Sprzątanie Świata-Polska 2018”,  która w tym roku przebiegała pod hasłem „Akcja – segregacja”.
Celem tegorocznej edycji było wsparcie i propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, która jest szczególnie ważna dla lepszego wykorzystywania zasobów, poszanowanie środowiska oraz oszczędność energii i wody.

Zaopatrzeni w kolorowe worki i w jednorazowe rękawiczki uczniowie wraz z wychowawcami sprzątali teren wokół szkoły oraz boisko szkolne. Pamiętając o zasadach segregacji z wielkim zapałem zbierali śmieci i wrzucali je do odpowiednich worków.

Post Author: Joanna Marucha