XVII Kaliski Turniej Językowy „Rebusik”

W dniu 12 marca 2014 r. uczennice klasy I – III Marianna Nowak, Malwina Sipka i Daria Matyjak brały udział w XVII Kaliskim Turnieju Językowym „Rebusik”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej w Kaliszu. Tegoroczne hasło przewodnie konkursu to „Kalisz – moja mała Ojczyzna”. Zadaniem uczestników było wykazanie się wiadomościami na temat rodzinnego miasta i znajomością zabytków.

W zadaniach indywidualnych i grupowych uczennice rozwijały sprawności w zakresie pisania, czytania, umiejętności pracy z tekstem. Uczestnicy w atrakcyjnej formie otrzymali zadania w postaci: zagadek, rebusów, krzyżówek, wykreślanek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi nagrody.

Post Author: Joanna Marucha