XI Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym dla klas I – III za nami!

Dnia 25 kwietnia 2013r. trzyosobowa drużyna z naszej szkoły, pod opieka p. Katarzyny Lewandowskiej uczestniczyła w XI Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu pierwszej pomocy. Sara Żeśko z klasy I, Oliwia Kurek z klasy II oraz Wojciech Kujawiński z klasy III doskonale poradzili […]