Projekt: „Woda jako źródło życia ludzi, zwierząt i roślin”.

W ramach realizacji projektu woda dnia 29 maja odbyły się warsztaty zorganizowane przez słuchaczy oraz przedstawicieli Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu. Tematem spotkania były „Ciekawostki o wodzie”. Dzieci poszerzały wiedzę z zakresu wody, utrwalały nazwy zwierząt żyjących w wodzie, śpiewały piosenkę o wodzie, obserwowały różne zabawy badawcze związane z wodą. Warsztaty były formą ewaluacji […]