Zamek z brył

Dnia 15.06.2021 r. odbyła się lekcja koleżeńska w ramach korelacji międzyprzedmiotowej z matematyki i plastyki. Przeprowadzone innowacyjne zajęcia dotyczyły brył. Uczniowie klasy 4 i 5 pracowali w dwóch zespołach tworząc z poznanych brył makietę zamku średniowiecznego. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania plastyczne i matematyczne w innych warunkach niż na lekcji.