LEKCJE PLASTYKI W NASZEJ SZKOLE

Lekcje plastyki rozbudzały i rozwijały wrażliwość estetyczną oraz  indywidualną twórczość  uczniów.  Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Praca z różnorodnym tworzywem plastycznym przy zastosowaniu ciekawych technik sprawiała uczniom przyjemność, rozwijała ich wiedzę o sztuce. Podczas wykonywania prac  przez dzieci widoczne było zaangażowanie oraz chęć osiągnięcia celu. […]