“DOBRE MANIERY: z savoir – vivre za pan brat”

Warto nauczyć dziecko właściwego zachowania się przy stole. Podając estetycznie posiłki, ładnie nakrywając do stołu, korzystając ze wszystkich sztućców. Jak wykorzystać serwetkę, co zrobić z rękoma przy stole, jak kulturalnie jeść i pić, co zrobić z naczyniami po zjedzeniu posiłku – te wszystkie informacje uczniowie klasy II wykorzystywali dziś w praktyce i wymieniali się swoimi […]

„Dobre maniery: z savoir – vivre za pan brat”

Uczniowie klasy 3 rozpoczęli cykl zajęć realizowanych w ramach projektu edukacyjno- wychowawczego „Dobre maniery – czyli o tym, że wypada wiedzieć, co wypada”. Jest on przeznaczony dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Program będzie uczył życzliwości, uprzejmości, tolerancji, opanowania emocji i nienagannych zachowań. Dzisiejsze zajęcia miały formę pogadanki, wprowadzającej do tematyki dobrych manier z wykorzystaniem prezentacji […]