Spotkanie adaptacyjne w przedszkolu

Dnia 11 września odbyło się czwarte spotkanie adaptacyjne pt.: „Co robimy
w przedszkolu?”. Dzieci wraz z rodzicami wykonały wspólną pracę plastyczną. Uczestniczyły również w zabawach muzyczno-ruchowych przy znanych piosenkach dziecięcych. Podczas wspólnego pobytu dzieci z rodzicami w przedszkolu panowała przyjazna, rodzinna atmosfera. Spotkania adaptacyjne stworzyły poczucie bezpieczeństwa dzieciom, możliwość spędzenia wspólnego czasu z rodzicami, co sprzyja dobrej adaptacji dzieci w przedszkolu.

Post Author: Joanna Marucha