XXIV Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego

W słoneczny, sobotni poranek 25 lutego 2017 roku, 230 uczestników z 9 drużyn: szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego wyruszyło na trasę XXIV Rajdu „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”.

Celem rajdu było nie tylko uczczenie 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i pamięci poległych Powstańców Wielkopolskich, ale również przybliżenie uczestnikom miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim, budzenie polskiej świadomości narodowej oraz popularyzacja walorów krajoznawczych Kalisza i osiedla Szczypiorno.

Rajd odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, a organizatorami rajdu byli:

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu

Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu im. Legionów Józefa Piłsudskiego

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Kaliszu

Stowarzyszenie „Szczypiorniak”

Komandorem Rajdu była: Pani Katarzyna Lewandowska, a koordynatorem całej imprezy i konkursów – Pani Grażyna Stępniewska

Uczestnicy Rajdu pokonali wybraną kilkukilometrową trasę, aby móc zameldować się na mecie mieszczącej się w naszej szkole. Zanim jednak dotarli do celu musieli wykonać różne przygotowane dla nich zadania: upamiętnić pamięć powstańców, odnajdując tablicę Powstania Wielkopolskiego i zapalić przy niej znicz, zwiedzić Muzeum Historii Szczypiorna i dostarczyć pocztę polową na metę rajdu oraz wziąć udział w konkurencjach sportowych (na terenie COSSW): w rzucie granatem, w strzelaniu z broni sportowej oraz w udzielaniu pierwszej pomocy. Te ostatnie konkurencje przyniosły uczestnikom wiele niesamowitych wrażeń.

W przededniu rajdu, w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, odbył się konkurs historyczny nt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w dwóch kategoriach, dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na mecie rajdu uczestnicy mogli rozgrzać się pyszną grochówką, obejrzeć film Krzysztofa Magowskiego pt.: „Zapomniane Powstanie” oraz zapoznać się z wystawą historyczną nt. udziału Kalisza i Szczypiorna w Powstaniu Wielkopolskim.

Na zakończenie rajdu wręczono uczestnikom puchary, dyplomy oraz nagrody.

Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych konkurencjach rajdowych oraz w klasyfikacji generalnej:

Konkurs na projekt znaczka na rajd następny:

Gabriela Hozakowska – Gimnazjum KSO Edukator

Najlepsza drużyna w konkurencjach sprawnościowych:

Gimnazjum KSO Edukator w Kaliszu

Konkurs historyczny – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

I msc: Michał Knapik – Gimnazjum KSO Edukator w Kaliszu

II msc: Kacper Gałęski – Gimnazjum w Russowie ex aequo Agnieszka Forysiak – Gimnazjum nr 2 w Kaliszu

III msc: Aleksandra Chabierska – Gimnazjum w Russowie

Konkurs historyczny – szkoły podstawowe:

I msc: Aleksander Wróblewski – Szkoła Podstawowa w Opatówku

II msc: Jakub Śmiłowski – Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

III msc: Mikołaj Ruciński – Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

Miejsca w klasyfikacji generalnej:

I msc i puchar Prezydenta Miasta Kalisza: Gimnazjum KSO Edukator w Kaliszu

II msc i puchar Komendanta COSSW w Kaliszu: Szkoła Podstawowa w Opatówko ex aequo Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

III msc i puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego: Gimnazjum nr 2 w Kaliszu

IV msc i puchar Prezesa PTH oddział w Kaliszu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu

V msc i puchar Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu: Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Zapraszamy za rok na kolejną edycję rajdu.

Ponadto chcemy podziękować naszym sponsorom:

– Pan Piotr Łyszczak – Właściciel Zakładu Rzeźniczo – Wędliniarskiego

– Społem – Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu

– Pani Wioletta Kaźmierczak – Kierownik Zakładu Piekarsko – Ciastkarskiego PSS Społem w Kaliszu

– Państwo Marzena i Krzysztof Różalscy – Właściciele gospodarstwa rolno – ogrodniczego,

a także nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie rajdu.

Post Author: admin