Pracujemy metodą Froebla… czyli z sześcianem za pan brat…

Friedrich Wilhelm Froebel, nazywany  był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania przedszkolnego, architektem i miłośnikiem przyrody. Żył w latach 1782-1852. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach: jedności wszechświata, szacunku dla dziecka i jego indywidualności, znaczenia zabawy w rozwoju dziecka. Pedagog podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca. Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.
Według Froebla materiały do zabawy dostarcza dziecku przyroda i człowiek. Podkreślał on ważną rolę dorosłego w wyborze odpowiednich zabawek dla dzieci – muszą to być przedmioty kształcące i rozwijające, a nie przypadkowe i niesłużące jego rozwojowi. Właśnie dlatego te właściwe zabawki nazywał „darami”.
Fröbel wyróżnił trzy „dary” typowe dla trzech okresów rozwoju przedszkolnego dziecka. W pierwszym okresie otrzymuje ono do zabawy piłkę jako kulę, w drugim – walec, w trzecim zaś – klocki jako sześcian. Zabawie tej towarzyszy śpiew, mówienie wierszyków lub opowiadań.
Uczniowie klasy 3 bawili się w budowanie sześcianów…efekt? Zobaczcie sami…
 

Post Author: Iwo Młotek