IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny – wyniki

21 listopada 2014 r. 9 uczniów z klas V-VI naszej szkoły wzięło udział w IV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Uczniowie rozwiązywali test w ciągu 90 minut, składający się z 22 zadań różnego typu: były to zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótkiej lub dłuższej odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: p. Żaneta Żeśko, p. Elżbieta Kovacs i p. Agnieszka Pawlak. Do etapu rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 75% punktów, czyli 30 punktów. Uczniom życzymy powodzenia.

KOD UCZNIA

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

0002

10

0003

10

0004

2

0005

7

0006

11

0007

11

0008

6

0009

4

0010

23

Post Author: Joanna Marucha