„Tobie książko przyrzekamy…”

Dnia 4 marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali uroczyście pasowani na czytelników, Uroczystość odbyła się w bibliotece szkolnej. Pierwszoklasiści wysłuchali informacji  o bibliotece szkolnej, które przekazała im pani bibliotekarka, następnie członkowie szkolnego aktywu bibliotecznego przeprowadzili  uroczyste przyrzeczenie, po którym nastąpiło rozdanie pamiątkowych kart czytelnika i drobnych upominków.

Od tego dnia uczniowie klasy pierwszej stali się oficjalnie pełnoprawnym członkami biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu.


Post Author: Joanna Marucha