Egzamin na kartę rowerową

Co roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość przygotowania się merytorycznie i zdobycia w praktyce  karty rowerowej. Egzamin praktyczny odbył się dnia 13 czerwca 2018 r. na boisku szkolnym. Do sprawdzianu na kartę rowerową przystąpiło 11 uczniów z IV  klasy . Test polegał na sprawdzeniu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, prawidłowego stosowania się do znaków drogowych, […]

Egzamin na kartę rowerową

Co roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość przygotowania się merytorycznie i zdobycia w praktyce karty rowerowej. Egzamin praktyczny odbył się dnia 2 czerwca 2017 r. na boisku szkolnym. Do sprawdzianu na kartę rowerową przystąpiło 11 uczniów z IV i V klasy . Test polegał na sprawdzeniu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, prawidłowego stosowania się do […]

Egzamin na kartę rowerową

Co roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość przygotowania się merytorycznie i zdobycia w praktyce  karty rowerowej. Egzamin praktyczny odbył się dnia 24 czerwca  w miasteczku ruchu drogowego w WORD – odział w Kaliszu. Do sprawdzianu na kartę rowerową przystąpiło 15 uczniów, zdało 8. Test polegał na sprawdzeniu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, prawidłowego stosowania […]