Dla rodzica przedszkolaka

Drodzy Rodzice tak wygląda dzień w naszym przedszkolu w grupach:

                                                  RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

KLIKNIJ

ZAJĘCIA DODATKOWE PRZEDSZKOLAKÓW

 KLIKNIJ

KALENDARZ ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2018/ 2019

KLIKNIJ

                    ZEBRANIA GRUPOWE: wrzesień – organizacja pracy,      maj – podsumowanie pracy przedszkola          

Odbywają się również zajęcia otwarte w obu grupach w wyznaczonych na bieżąco terminach.

 Drodzy Rodzice!

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na wskazany w książeczce rachunek. Książeczkę otrzymuje Rodzic od pani intendentki i po uregulowaniu opłaty zwraca ją w przedszkolu. Na opłatę w przedszkolu składa się wyżywienie dziecka oraz pobyt za każdą dodatkową godzinę w przedszkolu 1 zł.

O każdej nieobecności dziecka w przedszkolu należy poinformować sekretariat

Tel. 62 7687119

Dni nieobecności dziecka w przedszkolu są odliczane w miesiącu następnym, odlicza się drugi i kolejny dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

W związku z wprowadzeniem regulaminu zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu prosimy o przyprowadzanie dzieci zdrowych.