Nabór

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIERWSZEJ

ODBYWA SIĘ W TERMINIE DO 16 KWIETNIA, DO GODZ. 10.00

LINK DLA RODZICÓW: https://uzupelniajaca-sp-kalisz.nabory.pl/
 
ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
ogłasza zapisy do Szkoły Podstawowej nr 21,
zapisy odbywają się w terminie :
od 24 lutego do 6 marca 2020 r.

 

Dokumenty proszę składać w sekretariacie

od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-14:00

W celu zapisania dziecka do I klasy należy zalogować się do systemu informatycznego NABO, dostępnego na stronie internetowej https://sp-kalisz.nabory.pl i wypełnić elektronicznie wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek przez rodziców lub opiekuna prawnego należy dostarczyć do sekretariatu.

Wymagane dokumenty:

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

ogłasza zapisy do Publicznego Przedszkola nr 22,

zapisy odbywają się w terminie :

od 24 lutego do 6 marca 2020 r.
deklaracja kontynuowania/
pozostania 03.02-14.02.2020r.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie

od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-14:00

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu informatycznego NABO, dostępnego na stronie internetowej https://przedszkola-kalisz.nabory.pl i wypełnić elektronicznie wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany przez rodziców lub opiekuna prawnego wniosek należy dostarczyć do sekretariatu.

Wymagane dokumenty: