Dokumenty Szkoły

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wyjść

Regulamin współzawodnictwa klas

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Regulamin przebywania uczniów na terenie SP 21

Raport z ewaluacji

Regulamin na kartę rowerową

Regulamin boiska wielofunkcyjnego

Regulamin stołówki SP nr 21

Sprawozdanie roczne za 2018 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019
Regulamin boiska wielofunkcyjnego przy ZSP2 w czasie pandemii